„Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima“ (CRIBS)

Metabolički sindrom (MetS) je vodeći uzrok obolijevanja i smrtnosti, s velikim utjecajem na zdravlje stanovništva i visokim troškovima liječenja. Njegova prevalencija je više od 30% u općoj populaciji Hrvatske, uz posebno visoku stopu na hrvatskim otocima, do 58%. Specifična obilježja istočnojadranskih otoka (genetički izolati s visokom razinom srođivanja, s miješanjem tradicionalnog i tranzicijskog životnog stila te stalnim depopulacijskim procesima) predstavljaju temelj za razvoj obrazaca čimbenika rizika koji utječu na pojavu MetS-a. Ovaj projekt bio je pilot-studija koja je trajala od 2015. do 2018. godine i čiji su ciljevi bili: procijeniti prevalenciju poznatih čimbenika rizika (bioloških, ekoloških i ponašajnih) za razvoj MetS-a u ciljnim hrvatskim populacijama istočnojadranskih otoka i susjednog kopnenog područja te koristiti dobivene rezultate kao temelj za razvoj strategije intervencije. Populacijske kohortne studije trudnica i rođene djece su posebno pogodne za proučavanje ranih odrednica zdravlja i bolesti, koje se javljaju još u fetalnom razdoblju i djetinjstvu. Longitudinalni istraživački pristup primijenjen je na uzorku od 502 para majka-dijete u populacijama otoka Brača i Hvara te u gradu Splitu. Projektom se nastojalo utrvrditi bitne čimbenike rizika za razvoj MetS-a u istraživanim hrvatskim populacijama, što bi dugoročno omogućilo razvijanje djelotvorne strategije intervencije. Saznanja i iskustva stečena na temelju provedenih istraživanja doprinijet će stvaranju učinkovitijih programa promocije zdravlja, uzimajući u obzir utvrđene lokalne sociokulturne i okolišne specifičnosti.

Projekt „Kohortna studija rođenih na istočnojadranskim otocima (CRIBS)” financiran je od strane Hrvatske zaklade za znanost (UIP-2014-09-6598) u trajanju od tri godine (1.11.2015. – 31.10.2018.), a provodio ga je i sufinancirao Institut za antropologiju (Zagreb) u suradnji s Kliničkim bolničkim centrom Split (Split). Samo istraživanje provodilo se u Kliničkom bolničkom centru Split (Split) te ginekološkim i pedijatrijskim ordinacijama u Splitu i na otocima Hvaru i Braču.

Ovo istraživanje je odobrilo Etičko povjerenstvo Instituta za antropologiju nakon temeljite analize dostavljenoga prijedloga istraživanja i popratne dokumentacije. Istraživanje se provodilo u skladu sa smjernicama čiji je cilj osigurati pravilno provođenje istraživanja te sigurnost osoba koje u njemu sudjeluju, uključujući „Osnove dobre kliničke prakse” i „Helsinšku deklaraciju”.